תקנון הזדמנויות השקעה בנדל"ן

כל המוצג באתר זה הוא למטרות מידע בלבד. המידע המוצג אינו מקיף, אינו שלם, אינו מכיל גילויים חשובים או סיכונים הקשורים בהשקעות וכפוף לשינויים ללא הודעה מראש. המחבר אינו אחראי לדיוק או לשלמות או לחוסר הדיוק או השלמות של המידע המוצג. המחבר לא בדק או וידא מידע שהתקבל מצד שלישי שהוא עשוי להסתמך עליו. המידע אינו לוקח בחשבון מטרות השקעה ספציפיות או מצבים כלכליים ספציפיים של אדם כזה או אחר או ארגון כזה או אחר. המחבר אינו יועץ השקעות ואינו מנהל תיקים ואינו מציג את המידע בתור שידול או השפעה או בקשה או הצעה לקנות או למכור או להחזיק את ניירות הערך המוזכרים באתר. אין לראות במידע באתר הצעה או שידול לקנות או למכור או להחזיק כל נייר ערך או מכשיר פיננסי אחר. המחבר אינו אחראי בשום אופן לתוכן המידע, השמטות במידע, אי דיוקים, טעויות כאלה או אחרות. על כל משקיע להשלים בדיקה משלו לניירות הערך הנידונים. לפני ביצוע השקעה, על הקורא לבדוק השקעה זו עם היועץ הפיננסי שלו, עו"ד, ויועץ המס כדי לוודא שהשקעה זו מתאימה עבורו.

לכותב עשויה להיות פוזיציה בניירות הערך המוזכרים והוא עשוי למכור או לקנות את ניירות הערך המוזכרים מבלי הודעה באתר.

השקעה במניות הינה מסוכנת ועשויה לגרום להפסד כל ההשקעה.

כל הפועל עקב מידע שקרא באתר זה, עושה זאת על דעתו האישית בלבד ונושא באחריות הבלעדית למעשיו, המחבר לא יהא אחראי לאף פעולה שנעשתה בין אם עקב המידע הכתוב באתר ובין אם לא.

The information contained herein is provided for informational purposes only, is not comprehensive, does not contain important disclosures and risk factors associated with investments, and is subject to change without notice. The author is not responsible for the accuracy, completeness or lack thereof of information, nor has the author verified information from third parties which may be relied upon. The information does not take into account the particular investment objectives or financial circumstances of any specific person or organization which may view it. The author is not a registered investment advisor and does not represent the information as a recommendation for readers to buy or sell the securities under discussion. Nothing contained within may be considered an offer or a solicitation to purchase or sell any particular financial instrument. All liability for the content of this information, including any omissions, inaccuracies, errors, or misstatements is expressly disclaimed. Always complete your own due diligence. Before making any investment, investors are advised to review such investment thoroughly and carefully with their financial, legal and tax advisors to determine whether it is suitable for them.

The author may have a position in the mentioned securities and may buy or sell any security mentioned without notice.

Investing in the mentioned securities is dangerous and may cause a loss of the entire invested capital.

If you act according to information presented in this site you bear sole responsibility for the results of these actions, the author shall not be held responsible for any such action whatsoever.