הזדמנות השקעה בקרן פרטית אקסקלוסיבית להשקעות נדל"ן באזורי ביקוש בארץ

סכום ההשקעה המינימלי בקרן עומד על סך 500,000 ₪, דרכנו ניתן להיכנס בסכום נמוך משמעותית

פעילות וניסיון הקרן

סכום ההשקעה המינימלי בקרן עומד על סך 500,000 ₪, דרכנו ניתן להיכנס בסכום נמוך משמעותית

מינימום השקעה:

150,000 ₪

מילאו את הטופס לפרטים נוספים ולשיחה מנציג הקרן:

יתרונות הקרן

כעת זה הזמן לנצל הזדמנויות שנוצרו בשוק להשקעה בפרויקטים נדל"נים בישראל עם יזמים
מובילים באמצעות מנגנון של הלוואה משתתפת ברווחים.

ביטחונות – שעבודים ברשם החברות/ערבויות אישיות/ ערבות חברת אם ומנגנון יציאה והעמדת
ההלוואה לפירעון

צפי לתשואה שנתית שקלית גבוהה לאחר דמי ההצלחה

מינימום השקעה:

150,000 ₪

מילאו את הטופס לפרטים נוספים ולשיחה מנציג הקרן: